Φύλλο ελιάς σε μπρούτζο


Έμπνευση από φύλλο ελιάς

Μπρούτζος & ασήμι

Μέγεθος: 8cm (ύψος)

Φύλλο ελιάς σε αρζαντό


Έμπνευση από φύλλο ελιάς

Αρζαντό & ασήμι

Μέγεθος: 8cm (ύψος)

Υφές στο μέταλλο αρζαντό


Έμπνευση από φάλαινα

Αρζαντό & ασήμι

Μέγεθος: 9cm (ύψος)

Σπείρες με υφές στον μπρούτζο


Μπρούτζος & ασήμι

Μέγεθος: 7 cm (ύψος) 3,5 cm (ύψος)

Σπείρες με υφές στο αρζαντό


Αρζαντό & ασήμι

Μέγεθος: 7cm (ύψος)   3,5cm (ύψος)Απλή γεωμετρία...


Αρζαντό & ασήμι

Μέγεθος: 7cm (ύψος)

Υφές στο μέταλλο (με μπρούτζο)


Μπρούτζος & ασήμι

Μέγεθος: 7 cm (ύψος)

Υφές στο μέταλλο


Αρζαντό & ασήμι

Μέγεθος: 7cm (ύψος)